Управління УСП у Вінницькій області

 

Положення

Про діяльність підрозділів Дорожньої Патрульної Служби УСППОЛОЖЕННЯ
Про діяльність підрозділів Дорожньої Патрульної Служби
ВГО «Українська Служба Порятунку»

1. Загальні положення
1.1. Положення про діяльність підрозділів дорожньої патрульної служби ВГО «УСП» визначає основні напрями і порядок роботи працівників дорожньої патрульної служби (далі - ДПС), що здійснюють сприяння учасникам дорожнього руху та Державній Автомобільній Інспекції МВС України в нагляді за дорожнім рухом, здійснюють заходи щодо профілактики аварійності, сприяють в наданні першої долікарняної допомоги постраждалим в ДТП, допомогу в інших позаштатних ситуаціях на автошляхах, процедурі оформлення дорожньо-транспортних пригод (далі - ДТП) та випадках порушень правил, норм і стандартів у сфері безпеки дорожнього руху, а також взаємодіють в інших випадках з патрульною службою МВС України (далі - ПС).
1.2. Це положення розроблено відповідно до Законів України «Про об`єднання громадян», «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону», «Про основи національної безпеки», «Про міліцію», «Про дорожній рух», Постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 341 «Про Положення про Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ» та Статуту ВГО «Українська Служба Порятунку».
1.3. Основні поняття, що використовуються в цьому Положенні:
- автомобільна дорога, вулиця (дорога) – частина території, у тому числі в населеному пункті, яка призначена для руху транспортних засобів і пішоходів з усіма розташованими на ній спорудами (мостами, шляхопроводами, естакадами, надземними і підземними пішохідними переходами) та засобами організації дорожнього руху і обмежена по ширині зовнішнім краєм тротуарів чи краєм смуги відводу. Цей термін включає також спеціально побудовані тимчасові дороги, крім довільно накатаних доріг (колій);
- безпека дорожнього руху – стан процесу дорожнього руху, що визначає ступінь захищеності учасників дорожнього руху від ДТП та їх наслідків;
- дорожній рух – сукупність суспільних відносин, що виникають у процесі переміщення людей і вантажів за допомогою транспортних засобів або без таких у межах дороги;
- ДТП – подія, що сталася на автошляху, внаслідок якої загинули або поражені люди чи завдані матеріальні збитки;
- забезпечення безпеки дорожнього руху – діяльність, спрямована на попередження причин та умов виникнення ДТП, зниження тяжкості їх наслідків;
- контрольно-пропускний пункт – наряд міліції, що виставляється для забезпечення перепускного режиму або обмеження руху транспортних засобів і пішоходів у визначеному районі (місцевості) при проведенні масових заходів, виникненні стихійних лих, епідемій, епізоотій та інших надзвичайних ситуацій;
- наряд ДПС – один або декілька працівників Дорожньої Патрульної Служби ВГО «УСП», які виконують взяті на себе обов’язки з участі в Статутній діяльності щодо надання допомоги учасникам дорожнього руху та ДАІ;
- маршрут патрулювання – визначена ділянка вулично-дорожньої мережі, де здійснюється виконання Статутних обов’язків;
- пост – визначене дислокацією місце, на якому працівник ДПС забезпечує виконання обов’язків.


2. Організація діяльності ДПС ВГО «УСП»

2.1. ДПС є структурним підрозділом Управління (відділу) оперативного Реагування ВГО «УСП»
2.2. Діяльність підрозділів ДПС здійснюється відповідно до Статуту ВГО «УСП», даного Положення.
2.3. Працівники ДПС повинні мати необхідну професійну підготовку, високі моральні якості, бути дисциплінованими та пильними, бути ввічливими і тактовними у спілкуванні з працівниками служб та громадянами.
2.4. Керівництво діяльністю працівників ДПС здійснюється відповідним керівництвом ВГО УСП.
2.5. Особовий склад ДПС перебуває у складі підрозділів Управлінь (Відділів) Оперативного Реагування обласних Управлінь, Міжрайонних та Районних Відділів ВГО «УСП» для практичної допомоги учасникам дорожнього руху та органам внутрішніх справ при ускладненні обстановки з аварійністю.
2.6. Діяльність підрозділів ДПС, надання ними практичної допомоги учасникам руху та ПС здійснюється на основі повної співпраці та взаємодії з управліннями (відділами) ДАІ МВС України, у відповідності до заключних Угод про співпрацю та взаємодію.
2.7. При виконанні практичної діяльності, члени організації – працівники ДПС використовують матеріально-технічні засоби, у тому числі авто та мототранспорт, що обладнаний спеціальною медичною аптечкою, спеціальним знаряддям, обладнанням, та мають відповідні кольорографічні відзнаки (визначеного зразка).
2.8. Особовий склад ДПС при виконанні обов’язків повинен бути одягнений у форму одягу визначеного та затвердженого зразка.
2.9. ДПС виконує покладені на неї завдання у взаємодії з ПС та іншими підрозділами органів внутрішніх справ (далі - ОВС), службами з безпеки дорожнього руху підприємств, установ і організацій всіх форм власності, іншими державними і громадськими організаціями, діяльність яких пов’язана із забезпеченням безпеки дорожнього руху, а також з трудовими колективами і громадськістю.

3. Завдання ДПС ВГО «УСП»

3.1. Сприяння державним органам у нагляді за дорожнім рухом з метою забезпечення його безпеки.
3.2. Надання допомоги, збереження життя, здоров`я та майна учасників дорожнього руху, захист їх законних прав та інтересів, а також інтересів суспільства і держави.
3.3. Сприяння в забезпеченні безпечного й безперебійного руху транспортних засобів.
3.4. Сприяння державним органам у попередженні та припиненні злочинів і правопорушень.

4. Функції ДПС ВГО «УСП»

4.1. Сприяння в контролі за дорожнім рухом, практична допомога у виявленні порушень правил, норм і стандартів дорожнього руху.
4.2. Допомога у врегулюванні дорожнього руху, забезпечення організації руху транспортних засобів і пішоходів у місцях проведення аварійно-рятувальних робіт, масових заходів та під час виникнення заторних явищ.
4.3. Виконання невідкладних заходів на місці ДТП, а також ужиття заходів до евакуації людей та надання їм першої медичної допомоги, організація та сприяння в транспортуванні пошкоджених транспортних засобів, робота з фахівцями страхових структур.
4.4. Здійснення узагальнення й аналізу діяльності та здійснення звітності у формі та термінах, що визначаються керівництвом ВГО «УСП».
4.5. Вести облік правопорушень та ДТП, здійснювати аналіз причин і умов, що сприяють їх виникненню та скоєнню, розроблення спільно з службами ДАІ, державними і іншими громадськими організаціями заходів щодо їх усунення та сприяння у проведенні профілактичних заходів.
4.6. Сприяти у здійсненні контролю за утриманням автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд та залізничних переїздів у безпечному для дорожнього руху стані.
4.7. В силу можливостей та компенсації здійснювати заходи попередження злочинів під час нагляду за дорожнім рухом та у межах своєї компетенції здійснювати заходи охорони громадського порядку.
4.8. Отримувати від працівників об’єктів дорожнього сервісу та учасників дорожнього руху інформацію, що стосується убезпечення дорожнього руху та охорони громадського порядку.

5. Організація взаємодії підрозділів ДПС ВГО «УСП»

ДПС приймає участь у вказаних завданнях у взаємодії з підрозділами ДАІ, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, об`єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, трудовими колективами і громадянами.

6. Обов`язки та права працівників ДПС ВГО «УСП»

6.1. Працівник ДПС зобов’язаний:
6.1.1. Досконало знати Правила дорожнього руху, методи та правила надання першої долікарняної медичної допомоги постраждалим в ДТП та знати інші нормативно-правові акти, що регламентують їх діяльність у сфері безпеки дорожнього руху.
6.1.2. Сприяти державним органам в організації безпечного дорожнього руху.
6.1.3. Знати дислокацію найближчих нарядів міліції та систему зв’язку з ними.
6.1.4. Знати оперативну обстановку, стан аварійності та іншу інформацію, що необхідна для виконання своїх обов’язків.
6.1.5. Сприяти ДАІ в контролі за дотриманням учасниками дорожнього руху установлених правил, норм і стандартів, діючих у сфері безпеки дорожнього руху.
6.1.6. Попереджувати та у межах своєї компетенції сприяти в припиненні злочинів, а також адміністративних правопорушень.
6.1.7. Попереджати водіїв про небезпеку, яка виникла на шляху.
6.1.8. Надавати, у межах компетенції, допомогу учасникам дорожнього руху.
6.1.9. Допомагати в регулюванні дорожнього руху.
6.1.10. Проводити невідкладні заходи на місці ДТП, зокрема з надання першої медичної допомоги постраждалим від ДТП та сприяти в охороні місця ДТП до прибуття компетентних оперативних груп правоохоронців.
6.1.11. В межах компетенції упереджувати обставини, що можуть призвести до скоєння ДТП.
6.1.12. Надавати посильну допомогу в транспортуванні пошкоджених транспортних засобів.
6.1.13. Сприяти в наданні допомоги при проїзді транспортних засобів оперативних та аварійно-рятувальних служб у райони аварій, катастроф, пожеж, стихійних лих, інших надзвичайних подій.
6.1.14. Сприяти у виявленні засобів, що знаходяться в розшуку або використовуються в протиправних цілях.
6.1.15. Сприяти у контролі щодо утримання в справному і безпечному для руху стані вулиць, доріг і дорожніх споруд та їх освітленість.
6.1.16. Сприяти в контролі за виконанням умов забезпечення безпеки дорожнього руху при проведенні на вулицях і дорогах, ремонтно-будівельних та інших робіт.
6.1.17. При отриманні інформації про злочин негайно доповідати про це працівникам міліції.
6.1.18. Маючи інформацію від громадян про злочин, сприяти і установленні всіх необхідних даних про подію, та у межах компетенції організувати охорону та нагляд за місцем злочину.
6.1.19. Бути культурним і ввічливим у спілкуванні з працівниками правоохоронних органів та громадян, неухильно дотримуватися законності.
6.2 Після прибуття на маршрут патрулювання працівник ДПС отримує від працівника,якого він змінює, інформацію про скоєні пригоди , дорожні роботи що проводяться, стан спеціальних технічних засобів, а також інші відомості, які мають пряме відношення до виконання його обов’язків. Про початок і закінчення дій патрулювання працівник ДПС доповідає начальникові та диспетчеру У(В)ОР. Під час патрулювання працівник ДПС повинен сприяти у вжитті заходів щодо усунення перешкод у русі, звільнення проїзної частини від транспортних засобів, що створюють перешкоду на автошляху, особливо тих, що стоять темної пори доби і в умовах недостатньої видимості.
6.3 Під час патрулювання,відповідним керівництвом УСП призначається старший інспектор .
6.4 Старший у патрулюванні забезпечує керівництво в патрульному підрозділі, та несе персональну відповідальність за його дії в період здійснення заходів і зобов`язаний:
6.4.1. Організувати роботу працівників ДПС у складі чергового підрозділу, доповідати керівництву про дислокацію, здійснювати заходи та розстановку сил, порядок заходів залежно від обстановки, яка склалася.
6.4.2. Постійно здійснювати керівництво і контроль за здійснюваними заходами працівниками підрозділу.
6.4.3. Здійснювати перевірку правильності ведення визначеної документації, якість оформлення визначених документів про заходи вжиті при патрулюванні, та уживати заходів до усунення недоліків.
6.5 Працівник ДПС, як член ВГО «УСП» відповідно Положення, Статуту організації, законодавства України , має право:
6.5.1 Вимагати від громадян, які порушують громадській порядок, припинення правопорушень та дій, що перешкоджають нормалізації дорожнього руху, здійснювати усні попередження особам, які допустили малозначні адміністративні порушення, а в разі невиконання зазначених вимог доводити про виникле працівникам міліції.
6.5.2 Сприяння у перевірці у громадян при підозрі у вчиненні правопорушень документи, що посвідчують їх особу, а також інші документи, необхідні для з`ясування питання щодо додержання правил, норм і стандартів у сфері безпеки дорожнього руху.
6.5.3 Сприяння у зупиненні транспортних засобів в разі порушення вимог правил, норм і стандартів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, наявності ознак, які свідчать про їх технічну несправність, а також у разі наявності даних про те, що вони використовуються з протиправною метою. Приймати участь у огляді транспортних засобів.
6.5.4 Сприяти у заходах обмеження або заборони, у випадках затримання злочинців при аваріях, інших надзвичайних обставинах, що загрожують життю і здоров`ю людей, рух транспортних засобів і пішоходів на окремих ділянках вулиць і автомобільних доріг.
6.5.5 Виступати свідком у разі складання працівниками міліції протоколу про адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху.
6.5.6 Вимагати усунення порушень правил утримання шляхів, сприяти в обмеженні або забороні проведення ремонтно-будівельних та інших робіт, інших заходів на вулицях і автомобільних дорогах, якщо при цьому не дотримуються вимоги із забезпечення безпеки дорожнього руху.

7. Облік та звітна діяльність ДПС ВГО «УСП»

7.1. Облікова робота.
7.1.1. У підрозділах ДПС здійснюється облік та аналіз інформації, яка має значення для виконання завдань.
Обліку й аналізу підлягають:
7.1.2. Заходи здійснення патрулювання, дислокації (розташування), у разі отримання оперативної інформації про ДТП, про участь у розв’язанні питань ДТП (надання допомоги постраждалим, виклик споміжних служб та підрозділів, тощо), тобто заходи, що проводилися з їх ліквідації та попередження. Дані реєструються в журналі обліку оперативної інформації. Також, при здійсненні заходів надання допомоги працівники ДПС здійснюють заповнення Експрес-актів з надання допомоги, Експрес-акти є формою звітності. Звітність здійснюється у терміни, що визначаються керівництвом У(В)ОР УСП.
7.2. Планування роботи:
7.2.1. Діяльність ДПС здійснюється у відповідності з планами, які складаються в установленому порядку керівництвом підрозділів оперативного реагування з урахуванням аналізу і прогнозування оперативної обстановки, наявності сил і засобів, можливого клопотання ОВС.
7.2.2. Плани роботи затверджуються начальниками У(В)ОР УСП. За їх згодою до плану можуть вноситися зміни й доповнення.
7.2.3. Доведення плану до його безпосередніх виконавців здійснюється шляхом проведення спеціальних інструктажів та нарад особового складу ДПС, та доведення деяких заходів до працівників в індивідуальному порядку.
7.2.4. Результати виконання заходів за планами розглядаються на оперативних нарадах.
7.2.5. За результатами виконання звіт доповідається керівництву У(В)ОР УСП, що затвердило цей план. Виконання плану підтверджується відповідним документом (рапортом).
7.2.6. Персональну відповідальність за організацію і здійснення контролю виконання планових заходів, своєчасність надання, повноту і достовірність відомостей про їх виконання несе керівник підрозділу (особа, яка виконує його обов’язки).

8. Екіпірування та інструктаж особового складу ДПС ВГО «УСП»

8.1. Працівники ДПС, повинні мати:
- охайний зовнішній вигляд; справне спорядження;
- єдиний формений одяг;
- медичне та спеціальне технічне екіпірування, 2 знаки аварійної зупинки;
- номерний нагрудний знак, регулювальний жезл;
- іменний бедж, посвідчення працівника УСП, страховий поліс;
- бланки Експрес-актів та чистий папір, авторучку, олівець, лінійку;
- радіостанцію;
- мобільний телефон;
- рулетку;
- записну книжку;
- кишеньковий ліхтарик;
- Правила дорожнього руху, копію даного Положення;
- Інше обладнання, що стосується заходів убезпечення дорожнього руху;
- Сумку або планшет.
Патрульний транспортний засіб повинен бути обладнаний світловими сигналами (білим та жовтим), які в увімкненому стані є попереджувальним сигналом для учасників дорожнього руху.
8.2. Інструктаж працівників ДПС проводить начальник підрозділу ДПС або його заступник, про що робиться відмітка у книзі реєстрації інструктажів. До проведення інструктажу можуть залучатися працівники інших служб та підрозділів, у тому числі – співробітників ОВС. Розстановка працівників ДПС здійснюється особами, що проводили інструктаж.

9. Організація несення дорожньо-патрульної служби

9.1. Основними формами несення служби є:
9.1.1. Патрулювання на автомобілях та мотоциклах.
9.1.2. Спостереження на постах (у тому числі з екіпажами ДПС ДАІ).
Застосування того чи іншого способу та інші конкретні завдання ставляться відповідно до стану аварійності та дисципліни учасників дорожнього руху, що склалися на автошляху.
9.2. Піше патрулювання застосовується з метою сприяння забезпечення безпеки дорожнього руху на невеликих за протяжністю, напружених за інтенсивністю та небезпечних за аварійністю ділянках вулично-дорожньої мережі. Піше патрулювання здійснюється шляхом переміщення тротуаром (узбіччям).

10. Під час несення служби забороняється:

10.1. Перевищувати встановлену швидкість руху, якщо це не викликано службовою необхідністю.
10.2. Передавати будь-кому керування патрульним транспортним засобом.
10.3. Залишати маршрут патрулювання без оповіщення керівника підрозділу.
Порушення вказаних вимог (п.10.2, 10.3) допустиме лише в разі раптового погіршення стану здоров`я.

11. Дії працівника ДПС ВГО «УСП»

11.1. Працівник ДПС невідкладно доповідає керівникові підрозділу та інформує диспетчерську службу про ДТП, про ту інформацію яка стала йому відома, включаючи випадки, коли вона сталася поза його постом або маршрутом патрулювання, і надалі діє відповідно до отриманих вказівок, а в невідкладних випадках (аварія з тяжкими наслідками, небезпечним вантажем, зниклим транспортним засобом) негайно виїжджає до місця пригоди (за вказівкою диспетчера, або-ж керівника підрозділу).
11.2. При отриманні повідомлення з`ясовує прізвище, ім`я та по батькові, місце проживання і номер телефону особи, що повідомила про ДТП.
11.3. Прибувши на місце пригоди, у результаті якої потерпіли люди, працівник ДПС до приїзду слідчо-оперативної групи міліції та працівників медичних служб:
11.3.1. Уживає заходів до надання першої медичної допомоги потерпілим і доставлення їх до медичних закладів, забезпечує заходи транспортної безпеки на місці ДТП.
11.3.2. Збирає інформацію про постраждалих, фіксує у які медичні заклади і ким вони відправлені.
11.3.3. З`ясовує тип, марку, колір і реєстраційні номерні знаки транспортних засобів, на яких були відправлені постраждалі.
11.3.4. Фіксує місце, час, вид, обставини та наслідки ДТП.
11.3.5. В міру можливостей встановлює транспортні засоби, водіїв та інших осіб, причетних до ДТП, і забезпечує присутність указаних осіб на місці пригоди до прибуття слідчо-оперативної групи правоохоронних органів.
11.3.6. Забезпечує всі можливі заходи з охорони місця пригоди та вживає заходів до збереження слідів та речових доказів, забезпечує заходи щодо охорони громадського порядку.
11.3.7. Опитує свідків пригоди про обставини пригоди.
11.3.8. Доповідає працівникам міліції інформацію про причетних до ДТП осіб і свідків, передає їм зібрані відомості й речові докази і надалі діє за їх рішеннями.
11.3.9. У межах компетенції виконує вказівки старшого слідчо-оперативної групи.
11.4. Прибувши до місця ДТП за участю транспортного засобу з небезпечним вантажем, працівник ДПС:
11.4.1. За допомогою засобів зв’язку повідомляє керівникові підрозділу (черговому диспетчеру) про час, місце пригоди, її характер, причини та наслідки, можливу зону ураження, наявність або відсутність протікання чи розсипання вантажу, наявність або відсутність загорання, дані про ідентифікаційний код небезпеки та ідентифікаційний номер речовини (нижня частина інформаційної таблиці про вантаж).
11.4.2. Аварійними знаками забезпечує об’їзд місця ДТП, організовує можливі шляхи під`їзду рятувального транспорту та організовує дорожній рух транспорту поза межами зони ураження. У разі неможливості встановлення небезпечних властивостей вантажу перекриває рух на відстані до 300 м від місця пригоди і вживає заходів з недопущення до зони ураження сторонніх осіб.
11.4.3. Надає можливу допомогу рятувальним службам.
11.4.4. Інформує чергового диспетчера про хід робіт з нормалізації руху.
11.4.5. Організовує в необхідних випадках рух транспортних засобів в об’їзд місця пригоди.
11.4.6. Після усунення наслідків пригоди і ліквідації зони ураження рятувальними службами доповідає керівникові підрозділу та диспетчеру про можливість подальшого руху та діє відповідно до їх вказівки.

12. Організація служби на стаціонарних постах ДПС ВГО «УСП»

12.1. На працівників ДПС, які здійснюють нагляд за дорожнім рухом на стаціонарних постах, покладається:
12.1.1. Нагляд за дорожнім рухом, та надання допомоги учасникам дорожнього руху, консультативної допомоги.
12.1.2. Опитування водіїв про стан доріг, дорожні умови, залишені в нічний час на проїжджій частині дороги транспортні засоби, транспортні засоби що вийшли з ладу, але знаходяться на проїзній частині автошляху і можуть бути перешкодою у русі інших транспортних засобів.

13. Дії особистої безпеки та дії в особливих заходах працівників ДПС ВГО «УСП»

13.1. Під час здійснення патрулювання працівник ДПС зобов’язаний дотримуватися заходів особистої безпеки, а саме:
13.1.1. Знаходитись на тротуарі, а за його відсутності – на узбіччі дороги чи вулиці або на острівці безпеки.
13.1.2. Піший вихід працівника ДПС на проїзну частину дозволяється лише для здійснення розпорядчо-рятувальних дій, огляду місця ДТП та надання допомоги учасникам дорожнього руху.
13.1.3. При заходах ліквідації ДТП, наданні допомоги учасникам дорожнього руху на проїзній частині обов’язково облаштовувати місця установленням знаків аварійної зупинки чи увімкненням аварійної сигналізації жовтого та білого проблискових маячків.
13.1.4. При здійсненні нагляду за автошляхом, необхідно вибирати місце несення служби таким чином, щоб знаходитися в межах чіткої видимості для всіх учасників дорожнього руху.
13.1.5. Проводити опитування про виниклу пригоду знаходячись на тротуарі чи узбіччі дороги (вулиці), острівці безпеки під прикриттям патрульного автомобіля. Патрульний автомобіль (мотоцикл) при цьому необхідно ставити також на тротуарі чи узбіччі дороги (вулиці) за умови дотримання Правил дорожнього руху.
13.1.6. У необхідності, здійснювати зупинку транспортних засобів за допомогою жезла. При цьому враховувати швидкість руху, тип, габарити, вагу транспортного засобу, стан дорожнього покриття, інтенсивність та щільність транспортного потоку.
13.1.7. За можливістю не знаходитися на небезпечних ділянках автошляху.
13.2. Вибирати для зупинки патрульного транспортного засобу темного часу доби найбільш освітлені ділянки дороги, а в разі неможливості використовувати світло фар патрульного транспортного засобу та спеціальних світлових сигнальних пристроїв.
13.3. Темної пори доби, незалежно від кліматичних умов, працівник ДПС повинен бути одягнутий у світло відбиваючий одяг (жилет).
13.4. Працівникам ДПС забороняється знаходитися в патрульному автомобілі, який використовується як прикриття.
13.5. При прибутті на місце пригоди, патрульний повинен візуально обстежити місце ДТП та виставити попереджувальні знаки аварійної зупинки, що позначають його межі, та унеможливлюють в`їзд інших транспортних засобів, що проїздять, в зону ДТП.
13.6. У разі розташування місця ДТП на одному боці проїзної частини необхідно виставити знаки аварійної зупинки за транспортним засобом прикриття на відстані 5-10 метрів (поза населеним пунктом – до 20 метрів).
13.7. У разі розташування місця ДТП на обох боках проїзної частини з одного напрямку під`їзду до місця ДТП розміщується транспортний засіб прикриття, а з іншого напрямку необхідно виставити знаки аварійної зупинки на відстані 15-20 м. від місця ДТП і біля них. На краю проїзної частини виставляється працівник ДПС (регулювальник), який виконує розпорядчо-регулювальні дії.
13.8. Довжина зони ДТП повинна бути мінімальною і забезпечувати безпеку осіб, що здійснюють роботи на місці ДТП, а також безпечний режим руху пішоходів і транспортних засобів.
13.9. Темного часу доби і в умовах недостатньої видимості застосування спеціальних світлових сигнальних пристроїв обов’язкове на всіх дорогах незалежно від освітлення. Крім того, їх застосування є обов’язковим на ділянках доріг під шляхопроводами, естакадами, мостами або в тунелях.
13.10. Сприяти працівникам ДАІ в забезпеченні безпеки дорожнього руху і громадського порядку під час проведення масових заходів та режиму надзвичайного стану. Дані дії здійснюється ДПС на підставі спеціальних планів або-ж вказівок МВС України, щодо проведення таких заходів. Розміщення сил і засобів ДПС під час проведення запланованих заходів проводиться керівництвом ДАІ.
13.11. Під час проведення несанкціонованих масових заходів на автомобільних дорогах та інших транспортних спорудах, що супроводжуються їх блокуванням, патрульний ДПС діє у відповідності до вказівок. Дії патрульного здійснюються у межах його компетенції.
13.12. Сприяє безперешкодному проїзді транспортних засобів, що здійснюють перевезення працівників міліції, військових нарядів, а також транспортних засобів аварійно-рятувальних служб, в межах своєї компетенції бере участь у здійсненні заходів щодо забезпечення режиму надзвичайного стану.
13.13. Уживає заходів щодо забезпечення громадського порядку, попередження та припинення злочинів, адміністративних правопорушень в зоні патрулювання.
13.14. Інформує диспетчера та міліцію (чергову частину ДАІ) про всі зміни оперативної обстановки (початок, кількість учасників та обставини проведення цих заходів) і виявлені правопорушення.
13.15. Спільно з підрозділами міліції уживає заходів щодо ліквідації наслідків, пов’язаних з проведенням несанкціонованих масових заходів, і в першу чергу до відновлення безперебійного руху транспортних засобів.
13.16. При стихійних лихах, епізоотіях, техногенних аваріях, пожежах та інших надзвичайних подіях працівник ДПС сприяє безперешкодному проїзду автомобілів оперативних та аварійно-рятувальних служб, уживає заходів щодо відновлення й підтримання громадського порядку, порятунку людей і майна, надання необхідної допомоги постраждалим, охорони майна, що залишилось без нагляду.
13.17. Під час ускладнень дорожнього руху, що виникли в результаті стихійних лих, працівник підрозділу ДПС доповідає про це черговому диспетчеру та вживає заходів щодо оповіщення водіїв про небезпеку. У разі потреби тимчасово обмежує або забороняє рух, спрямовуючи транспортні засоби в об’їзд небезпечної ділянки.

14. Взаємовідносини працівників ДПС з працівниками правоохоронних органів та учасниками дорожнього руху

14.1. Взаємовідносини працівників ДПС з працівниками правоохоронних органів та учасниками дорожнього руху мають ґрунтуватися на принципах дотримання законності, взаємоповаги, в доброзичливому і поважливому ставленні.
14.2. При зверненні до учасників дорожнього руху працівник ДПС повинен чітко відрекомендуватися, назвавши свою посаду, спеціальне звання і прізвище.
14.3. У разі звернення громадян (щодо надання допомоги, одержання інформації, інше) працівник ДПС, виконавши ті самі вимоги, у межах своєї компетенції, зобов’язаний вжити заходів щодо надання допомоги і діяти відповідно до своїх функціональних обов’язків.
14.4. Працівники ДПС зобов’язані виявляти спокій і витримку. Недопустимі: гордовитий тон, грубощі, вирази та репліки, які ображають людську гідність, будь-які дії, що свідчать про неповагу до громадян, коментарі, які не стосуються виконання службових обов’язків.
14.5. На вимогу працівників правоохоронних органів чи громадянина працівник ДПС зобов’язаний пред’явити посвідчення УСП.
14.6. Зупинення транспортного засобу здійснюється виключно жезлом, а у виняткових випадках – жестом руки. Здійснювати зупинку транспортного засобу необхідно завчасно і так, щоб їх зупинка не створювала аварійної обстановки.
14.7. Працівник ДПС повинен надавати допомогу водіям в усуненні причин, що призвели до вимушеної зупинки в дорозі, та в необхідних випадках надати першу медичну допомогу постраждалим у ДТП, та при необхідності сприяти в організації доставки постраждалих до медичних закладів.
14.8. Здійснювати дії щодо захисту від протиправних зазіхань на їхнє життя і здоров`я.
14.9. Роз`яснювати особливості проїзду територією маршруту, що обслуговується.
14.10. Сприяти можливому усуненню технічних несправностей транспортних засобів, та сприяти у транспортуванні ушкоджених транспортних засобів.


Создан 09 ноя 2009  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником