Управління УСП у Вінницькій області

Інформаційний лист

УУСП у Вінницькій областіУПРАВЛІННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ СЛУЖБИ ПОРЯТУНКУ
у Вінницькій області
м. Вінниця, вул. Київська 14, корпус Б, к.412, тел.: (0432) 555-911, 520-993


Інформаційний лист.
Всеукраїнська Громадська Організація ”Українська Служба Порятунку”, зареєстрована Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією 20 вересня 2004 року, Свідоцтво № 2145, рішення № 1 070 120 0000 003045, код ЄДРПОУ 33151635, зі змінами від 10 вересня 2008 року, Наказ Міністерства Юстиції № 1532/5, та має юридичну адресу: 01103, м. Київ, бульвар Дружби Народів, буд. 10 (літ. А), (далі: ВГО ”УСП”), в складі Головного Управління УСП створений структурний підрозділ: ”Управління Української Служби Порятунку у Вінницькій області ” (далі у тексті: УУСП у Вінницькій області).
Українська Служба порятунку (УСП) має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, внутрішньовідомчу форму, спеціальні внутрішньовідомчі звання та ранги, символіку та атрибути, заохочувальні нагороди, зразки яких затверджуються Радою Управління УСП, технічні транспортні засоби та засоби зв’язку у тому числі і спеціального призначення у встановленому законодавством порядку.
Характеристика щодо складу організації: структурована громадська організація, зокрема: Головне Управління УСП, Головне Управління УСП у м. Києві, Головне Управління УСП у АР Крим, 19 функціонуючих Управлінь УСП у областях України, 7 закордонних представництв.
Якісний склад організації: переважна більшість ветерани та в минулому працівники силових структур (МВС СРСР та України, МО СРСР та ЗС України, КДБ СРСР та СБУ України, Митних органів, РНБО України, працівники міністерств, держадміністрацій, науковці, тощо).
Співпрацюючі державні структури та організації:
Адміністрація Президента України; Генеральна Прокуратура України та її підрозділи;
РНБО України; Верховна Рада України.
Міністерства України:
Міністерство Транспорту та зв`язку України; Міністерство Внутрішніх Справ України (безпека дорожнього руху, здійснення контрольно-рятувальних заходів на автошляхах, консультаційно-дорадчі заходи, охорона громадського порядку, заохочувальні заходи тощо); МНС України; Міністерство Охорони Навколишнього Природного Середовища; Міністерство Охорони Здоров`я; Міністерство сім`ї та молоді; Міністерство праці та соціальної політики; Державна прикордонна служба України; Міністерство Оборони України.
УУСП у Вінницькій області є складовою частиною Головного Управління ВГО ”УСП”, (не є окремою юридичною особою), має свою круглу печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, інші атрибути, що затверджуються Радою Управління УСП.
УУСП у Вінницькій області створюється безстроково та здійснює свою діяльність на території свого регіону (Вінницька область) та інших регіонів відповідно до діючого законодавства України, Статуту ВГО ”УСП” та Положення.

Юридична адреса УУСП у Вінницькій області: м. Вінниця, вул. Київська, 14 корпус Б, кімната 414.
Місцезнаходження УУСП у Вінницькій області: м. Вінниця, вул. Київська,14 корпус Б, кімната 412, 407
Телефон-факс УУСП: (0432) 520-993
Чергова частина УУСП – (0432) 555-911
Телефон мобільний УУСП: 067 4336393
Незалежна Комісія Внутрішньої Безпеки та Розслідувань УУСП у Вінницькій області
тел. – 066 0084024.

Завданнями та напрямками діяльності Управління Української Служби Порятунку у Вінницькій області є:
- участь у реалізації ефективної державної політики у сфері національної та міжнародної безпеки;
- сприяння розвитку інститутів громадського суспільства й запровадження дієвих механізмів демократичного цивільного контролю над системою національної безпеки;
- сприяння боротьбі з корупцією, протидії екстремізму та міжнародному тероризму;
- участь у вирішенні проблем енергетичної, продовольчої, інформаційної, гуманітарної безпеки;
- участь у забезпеченні громадської безпеки та соціально-правового захисту населення;
- участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері цивільного захисту;
- сприяння державним органам та установам з питань охорони громадського порядку та державного кордону;
- сприяння у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та інших стихійних лих;
- упровадження рятувальної справи;
- організація відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
- забезпечення техногенної, екологічної і пожежної безпеки;
- забезпечення безпеки на автошляхах, безпеки на морському, річному, авіаційному та залізничному транспорті, створивши при цьому службу порятунку (за аналогом міжнародної служби порятунку «112/911»), асістанської служби;
- сприяння у межах чинного законодавства реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, запобігання, реагування та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру, поводження з радіоактивними відходами, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, рятувальної справи, техногенної й пожежної безпеки, безпеки на автошляхах, безпеки на морському, річному, авіаційному та залізничному транспорті, профілактики травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, соціально-правового захисту, охорони громадського порядку та державного кордону;
- задоволення та захист законних інтересів своїх членів кадрового складу, резерву, запасу та військовослужбовців у відставці Збройних Сил України, Міністерства надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України, Державної податкової служби, ветеранів Великої Вітчизняної Війни, визвольних національних війн і військових конфліктів, членів їх сімей, а також членів сімей загиблих та померлих військовослужбовців та інших громадян;
- сприяння в прийнятті економічно доцільних та ефективних регуляторних актів;
- організація зворотного зв’язку між громадським середовищем та регуляторними органами для оцінки ступеню ефективності державної регуляторної політики;
- підвищенню рівня правової обізнаності членів УСП та громадськості;
- відновлення прав членів УСП в разі їх порушення;
- сприяння захисту законних інтересів громадян та їх сімей, що постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій;
- сприяння в отриманні членами УСП, особами з числа військовослужбовців звільнених у запас цивільних професій, їх соціальній адаптації, науковій, освітній, оздоровчій та виробничій діяльності;
- реалізація положень Національної програми правової освіти та Концепції гуманітарного й соціального розвитку;
- сприяння в підготовці та формування на базі сил та засобів УСП мобілізаційного резерву для сил цивільної оборони Міністерства оборони України;
- розробка й реалізація програм правового та соціального захисту населення, надання членам УСП та громадянам практичної, організаційної, методичної, довідково-аналітичної та іншої допомоги;
- здійснення у межах встановлених чинним законодавством демократичного цивільного контролю над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави;
- вжиття заходів щодо зниження рівня опромінення та створення інших дієвих форм для забезпечення життєдіяльності радіоактивних забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи територіях;
- сприяння здійсненню заходів зі створення безперервного довгострокового функціонування інфраструктури, що забезпечує безпечне поводження з відпрацьованими високоактивними джерелами іонізуючого випромінювання та їх зберігання;
- вивчення потреб членів УСП. Участь у проведенні соціального моніторингу, створення відповідного архіву;
- в межах чинного законодавства запобігання й ефективна протидія терористичним і екстремістським проявам в Україні;
- сприяння збору, систематизації та аналітичній обробці, архівації інформації про виникнення надзвичайних ситуацій;
- здійснення громадського нагляду та контролю за додержанням законів та інших нормативно-правових актів із питань цивільного захисту та запобігання надзвичайним ситуаціям, профілактики травматизму невиробничого характеру, готовності органів управління та сил реагування до проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій, техногенної небезпеки на потенційно небезпечних об’єктах, а також здійснення громадського пожежного нагляду;
- сприяння виконанню дезактиваційних робіт на території радіоактивно забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи населених пунктів, і додержання вимог правового режиму в зазначених зонах;
- координує діяльність аварійно-рятувальних формувань і служб цивільного захисту, підрозділів державної пожежної охорони, в тому числі тих, що охороняють об’єкти на договірних засадах;
- забезпечення здійснення громадського пожежного нагляду та пожежної охорони населених пунктів і об’єктів, сприяння здійсненню органами виконавчої влади заходів, пов’язаних з удосконаленням системи пожежної безпеки, а також діяльності підрозділів відомчої та місцевої пожежної охорони;
- сприяння організації та проведенню аварійних пошуково-рятувальних робіт з використанням наявних сил та засобів УСП;
- надання допомоги підрозділам пошуково-рятувальних сил та аварійно-рятувальних служб центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності під час пошуку та рятування людей на водних об’єктах, а також ліквідації забруднення на таких об’єктах і проведення аварійно-рятувальних робіт, заходів із ліквідації виливу нафтопродуктів, шкідливих для навколишнього природного середовища хімічних та радіоактивних речовин;
- аналіз причин виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі внаслідок виникнення заходів щодо запобігання таким ситуаціям;
- вжиття заходів щодо вдосконалення на основі сучасних технологій та з урахуванням міжнародних стандартів засобів і способів проведення пошуково-рятувальних та аварійно-рятувальних робіт на водних об’єктах;
- прогноз разом із центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями ймовірність виникнення надзвичайних ситуацій, моделювання таких ситуацій, здійснення районування території у зв’язку з наявністю потенційно небезпечних виробництв, об’єктів та загрози виникнення надзвичайних ситуацій, визначення показників ризику на зазначених об’єктах і територіях;
- прийняття участі у наданні невідкладної допомоги населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій;
- створення аварійно-рятувальних служб, здійснення керівництва їх діяльністю, контроль за проведенням аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій, керування роботами, пов’язаними з ліквідацією аварій, катастроф значного масштабу, наслідків природного стихійного лиха;
- прийняття участі у вдосконаленні системи прийому сигналів про надзвичайні ситуації та оповіщення про них на території вздовж узбережжя Чорного та Азовського морів, на внутрішніх водах, сухопутних територіях, організація цілодобового чергування координаційних центрів і аварійно-рятувальних служб УСП;
- здійснення у межах чинного законодавства заходів щодо захисту населення і територій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з технологічними терористичними проявами та іншими видами терористичної діяльності, приймає участь у проведенні заходів з мінімізації та ліквідації наслідків таких ситуацій під час проведення анти терористичних операцій, а також проведення просвітницьких та практично-навчальних заходів з метою підготовки населення до дій під час учинення терористичного акту;
- сприяння функціонуванню та розвитку державної системи гідрометеорологічних спостережень та гідрометеорологічного забезпечення;
- прийняття участі у підготовці, перепідготовці та підвищення кваліфікації кадрів для служби цивільного захисту, її органів управління та сил, а також підготовці населення до дій у надзвичайній ситуації;
- проведення навчальних та тренувальних заходів для членів організації (в тому числі за кордоном);
- сприяння підвищенню ефективності громадського впливу на державну стратегію попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій.

Для виконання Статутної мети, Статутних цілей і завдань по створенню сприятливих умов для своїх членів, громадян України у разі виникнення надзвичайних ситуацій, сприяння створенню єдиної системи попередження виникнення надзвичайних ситуацій, цивільного захисту, запобігання, реагування та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру, поводження з радіоактивними відходами, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, рятувальної справи, техногенної й пожежної безпеки, безпеки на автошляхах, безпеки на морському, річному, авіаційному та залізничному транспорті, профілактики травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, соціально-правового захисту, охорони громадського порядку та державного кордону; реалізації ефективної державної політики у сфері національної та міжнародної безпеки, запровадження дієвих механізмів демократичного громадського контролю, зосередження зусиль щодо боротьби з корупцією, протидії екстремізму та міжнародному тероризму, а також задоволення та захист законних прав і спільних інтересів своїх членів та громадян України у різноманітних сферах суспільного життя в Структурі Управління Української Служби Порятунку у Вінницькій області створюються Міжрайонні Відділи УУСП, Районні Відділи УУСП та Міські Відділи УУСП.


Создан 09 ноя 2009  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником